top of page
Candy Cotton

From Family leave to Working life coaching

Other areas

Provided by Hoivatie Oy

Happy Girl with Dad

Our coaching service

In the coaching, you get support for the needs of your future career. We go through the career planning and job search process vigorously and in a way that supports the participants' own situation, wishes and goals. You have the personal support and guidance of an experienced coach available for you.

To whom the coaching is
and how is it organized?

The service is meant for parents on family leave who do not have a valid employment relationship or who have uncertainties regarding the continuation of their employment. However, personal coaching can be customized also for a parent returning to their current job, who have uncertainties or concerns related to their returning to work. Thus, the absence of the employment is not a criterion for participation in the service.

 

You can register for the coaching via our registration form on this website. After receiving your registration, the coach will contact you about starting the service. In Lapland, the coaching service is organized remotely. Read more about the coaching from here.

Meet the coaches below!

School Notebook

Coach
Anna-Kaisa Puusaari​

Tärkeimpiä asioita valmennuksessani ovat luottamus, läsnäolo, herkkyys, tasavertaisuus sekä omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen. Minulla on ratkaisukeskeinen, kannustava ja huumorilla varustettu työote valmennuksessa.

Olen työskennellyt opetusalalla, opettajien kouluttajana sekä ohjaustehtävissä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja opinto-ohjaaja. Minulla on myös tuoreita omakohtaisia kokemuksia perhevapaalta töihin siirtymisestä.

Parasta tässä työssä on päästä mukaan iloitsemaan muiden onnistumisista ja oivalluksista!

Coach
Pinja Valo

Olen työhönvalmentaja ja kasvatuspsykologian asiantuntija.

 

Työurallani olen tehnyt sosiaalialalla erilaisia ohjaus- ja valmennustehtäviä sekä koulutuskentällä suunnittelutehtäviä. Olen valmentanut työttömiä työnhakijoita erilaisten TE-palveluiden hankkeissa, tehnyt yksilöllistä urasuunnittelutyötä, kouluttanut kevytyrittäjiä, ohjannut ja opettanut turvapaikanhakijoita sekä maahanmuuttajia, ja toiminut sosiaaliohjaajana lastensuojelutehtävissä. Hoivatiellä olen tehnyt pääasiassa ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta työikäisille, joilla on fyysisiä ja/tai psyykkisiä haasteita työ- ja toimintakyvyssään, ja jotka ovat aloittamassa työuraansa tai palaamassa työelämään. Autan ja tuen urasuunnittelussa, osaamisen ja palvelutarpeen kartoituksessa, työnhaussa, työ- ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan haasteissa.

 

Työssäni minulle on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa. Tulipa matkan varrella sitten millaisia tilanteita vastaan tahansa, toimin rinnallakulkijana ja ohjaan yksilöä eteenpäin niissä asioissa, joissa hän itse toivoo. Vahvuuksinani ohjaustyössä on yksilöllinen, psykologinen ja dialoginen työote sekä asiakkaat, joilla on erilaisia mielenterveyden haasteita työ- ja toimintakyvyssään. Myös maahanmuuttajien työllistymisasioissa minun puoleeni voi kääntyä. 

Iita J kuva profiiliin.jpg

Coach

Pekka Väisänen

 

Pekka has a long work experience as a teacher and coach. He has guided people of almost all ages on issues related to studies and career choice. Pekka is able to give the coachee good practical tips on the requirements of many different professions and issues related to competence. Pekka is open and funny in nature and he is a good listener. In addition to vocational teacher training, Pekka has completed a special vocational qualification as a work coach. He has also studied education and special education. Pekka's work approach is to move together with the coachee towards the goal. Pekka's coaching aims to utilize the customer's strengths and successes as much as possible. Pekka has noticed that a positive attitude helps to cope with almost all difficult situations. Of course, without work and effort, the goal will not be achieved. 

bottom of page