top of page
Candy Cotton

From Family leave to Working life coaching

Other areas

Provided by Hoivatie Oy

Happy Girl with Dad

Our coaching service

In the coaching, you get support for the needs of your future career. We go through the career planning and job search process vigorously and in a way that supports the participants' own situation, wishes and goals. You have the personal support and guidance of an experienced coach available for you.

To whom the coaching is
and how is it organized?

The service is meant for parents on family leave who do not have a valid employment relationship or who have uncertainties regarding the continuation of their employment. However, personal coaching can be customized also for a parent returning to their current job, who have uncertainties or concerns related to their returning to work. Thus, the absence of the employment is not a criterion for participation in the service.

 

You can register for the coaching via our registration form on this website. After receiving your registration, the coach will contact you about starting the service. In Lapland, the coaching service is organized remotely. Read more about the coaching from here.

Meet the coaches below!

School Notebook

Coach
Anna-Kaisa Puusaari​

Tule sellaisena kuin olet!

Tervetuloa mukaan yhteiseen työhön. Ratkaisun avaimet ovat jo sinulla. Se, mitä voin tarjota sinulle, on läsnäoloa, peilauspintaa ja ohjauksellista tukea elämäntilanteesi tueksi. Yhdessä voimme tutkailla sinulle sopivia tulevaisuuden suuntia, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Perusta on vahvuuksissasi, kiinnostuksen kohteissasi ja osaamisessasi. Siihen on hyvä rakentaa.

 

Olen kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen ammattilainen, joka on työskennellyt erilaisissa ohjaukseen liittyvissä tehtävissä pitkään, viimeisen viidentoista vuoden ajan. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, kasvatuspsykologian asiantuntija ja opinto-ohjaaja. Työssäni minua koskettavat erilaiset ihmiset, ainutlaatuiset elämäntarinat ja se voima, joka jokaisessa meissä on. Työotteeni on voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen. Omannäköinen elämä ja hyvinvointi ovat asioita, joita kohti työssäni pyrin. Hyvä elämä on eläjänsä näköinen.

Coach
Pinja Valo

Olen työhönvalmentaja ja kasvatuspsykologian asiantuntija.

 

Työurallani olen tehnyt sosiaalialalla erilaisia ohjaus- ja valmennustehtäviä sekä koulutuskentällä suunnittelutehtäviä. Olen valmentanut työttömiä työnhakijoita erilaisten TE-palveluiden hankkeissa, tehnyt yksilöllistä urasuunnittelutyötä, kouluttanut kevytyrittäjiä, ohjannut ja opettanut turvapaikanhakijoita sekä maahanmuuttajia, ja toiminut sosiaaliohjaajana lastensuojelutehtävissä. Hoivatiellä olen tehnyt pääasiassa ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta työikäisille, joilla on fyysisiä ja/tai psyykkisiä haasteita työ- ja toimintakyvyssään, ja jotka ovat aloittamassa työuraansa tai palaamassa työelämään. Autan ja tuen urasuunnittelussa, osaamisen ja palvelutarpeen kartoituksessa, työnhaussa, työ- ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan haasteissa.

 

Työssäni minulle on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa. Tulipa matkan varrella sitten millaisia tilanteita vastaan tahansa, toimin rinnallakulkijana ja ohjaan yksilöä eteenpäin niissä asioissa, joissa hän itse toivoo. Vahvuuksinani ohjaustyössä on yksilöllinen, psykologinen ja dialoginen työote sekä asiakkaat, joilla on erilaisia mielenterveyden haasteita työ- ja toimintakyvyssään. Myös maahanmuuttajien työllistymisasioissa minun puoleeni voi kääntyä. 

bottom of page